top of page

NYHEDER

 

24. maj 2024

Til generalforsamling i maj 2024 blev der udskiftet lidt i bestyrelsen.

Marianne og Anne Mette valgte at trække sig, og de er blevet udskiftet med Per Kallestrup som bestyrelse medlem, og Pia Stilling som suppleant.

Og hvad er der så sket siden sidst...

Vi arbejder stadig med økonomi, tegninger og dialog med kommunen.

Hilsen bestyrelsen.

12. marts 2024

Juni 2023 blev bestyrelsen ændret lidt i medlemmerne.

Helle Meisner valgte at trække sig som formand, og Mads Bro kom ind som nyvalgt formand.

Tak til Helle for det store arbejde, og velkommen til Mads.

Og hvad er der så sket siden sidst...

Tegninger på Byens Hus er blevet kraftigt ned skaleret i samarbejde med Hedensted kommune.

Den store plan kan ikke realiseres i den den form vi havde ønsket. 

Der er ikke økonomi til det, i det er for dyrt at låne penge som marked ser ud til nu.

Kommunen er også presset i deres økonomi.

Vi har fået lavet nye tegninger som er under gennemsyn ved kommunen. 

Vi kommer snarest tilbage med forhåbentligt nye godkendte tegning af den kommende Byens Hus.

Bestyrelsen arbejder stadig hårdt for at komme i mål, så vi kan komme i jorden.

Hilsen bestyrelsen.

17. august 2022

Der er mange der spørger til hvordan det går med huset, og sker der noget....? Ja der sker noget..

Men det går langsomt frem, og vi kæmper en kamp med interessentanalyse, utal af møder med kommunen, byggeherrerådgivning, samt møder med forskellige hal inspektører, og om hvad vi kan få plads til, og ikke mindst hvad total prisen bliver.

Det er ikke en ukendt faktor at priserne på byggematerialer er gået kraftigt op i det sidste halve år...

Vi afventer Bisgaard og Ejsing som er vores byggeherrerådgivning, som også har gået de gamle bygninger igennem, hvad der kan genbruges og hvad der bedst kan svare sig at rive ned.

Vi håber indenfor en par mdr. at få lagt et budget på byggeriet.

Vi i bestyrelsen har målrettet fokus på vi skal nå i mål med det.

Kommunen er i gang med lokalplan.

Hilsen bestyrelsen.

Se vedhæftet prospekt på byggeriet fra 2020.
Udarbejdet i samarbejde med
Hedensted kommune, Transform (arkitekt) og CFBO (konsulenter)

Hvad kommer der til at ske

Se mere

Byggeriet

Se mere

Projektskitse

bottom of page